הפורום האקדמי ליזמות חברתית פועל ושואף ל:

קידום ידע. פיתוח והמשגת ידע בתחום היזמות החברתית בישראל והפצתו באמצעות מאמרים אקדמיים, ניירות עמדה, כנסים ומפגשים עם קהלים שונים.

הכשרה. הפורום עתיד להציע תוכניות הכשרה שונות ליזמים חברתיים, המעוניינים להרחיב, לפתח ולהמשיג את הידע שבבסיס המיזמים החברתיים שהם מפעילים או מתכננים להפעיל.

רישות (Networking). קיום מפגשים ורבי-שיח בין בעלי עניין שונים בתחום היזמות החברתית, בכדי לקדם למידה הדדית, שיתופי פעולה להרחבת ידע, מחקר, חשיבה וכתיבה משותפת.