בית-הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל-אביב קלט את מחזור התלמידים הראשון בשנת הלימודים תש"ל (1969/70) והנו כיום מבין המובילים בבתי הספר לעבודה סוציאלית בארץ. בית הספר מכשיר ומעמיד עובדים סוציאליים בלימודים לתואר ראשון, שני ושלישי, תוך התמקדות בעידוד החשיבה הביקורתית והעבודה בזירות חברתיות שמאופיינות על ידי חוסר ודאות, לחצים רבים ושינויים מתמידים. במסגרת לימודי ההמשך, בית הספר מציע רשימה ארוכה ומגוונת הכשרות לאלפי עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע אחרים המעוניינים לרכוש ידע חדש ועדכני על מנת לשפר את הרמה המקצועית שלהם, לקדם את לקוחותיהם ולהוביל לשינוי בחברה בכללותה.

מלבד תפקידי ההוראה וההכשרה, עוסק סגל בית הספר בפעילות אקדמית פורייה. חברי סגל רבים גם מכהנים בועדות ציבוריות, שותפים למיזמים חברתיים ומנהלים דיאלוג פורה ומתמשך עם השדה המקצועי. במסגרת דיאלוג זה, משפיע בית הספר על העשייה בשדה ומושפע ממנה. מעגליות זו מאפשרת המשגה של ידע תיאורטי חדש, פיתוח של שיטות עבודה וחשיבה מותאמות לבעיות ואוכלוסיות, קידום של מדיניות חברתית והערכת יישום ואפקטיביות של תכניות התערבות, כל זאת על מנת לקדם פרקטיקה שמעוגנת בידע שיטתי, רלוונטי  ומתפתח תמידית.

 

שתיל הוא ארגון לשינוי חברתי, הפועל למען קידום שוויון לכלל האזרחים והתושבים בישראל; קידום זכויות האדם והאזרח; כיבוד השונות והפלורליזם הדתי והתרבותי וקיומה של חברה המושתת על עקרונות הצדק החברתי, הכלכלי והסביבתי.

מאז היווסדו ב-1982 על ידי הקרן החדשה לישראל, פועל שתיל כארגון שאינו למטרות רווח בשורה הראשונה של המאבק לשינוי חברתי בישראל ומסייע בבניית יכולת וחיזוקה של החברה האזרחית, על שלל השחקנים, היזמים, הארגונים וכוחות אחרים הקיימים בה.

כיום, באמצעות שלושה סניפים וצוות רב-מקצועי ורב-תרבותי בעל ניסיון עשיר בשינוי מדיניות, עבודה עם הקהילה, עבודה עם קואליציות וייעוץ, מסייע שתיל ליותר מ-1500 פניות של יזמים חברתיים וכן ארגונים וגופים אחרים, משלבי הקמתם ובפעולתם השוטפת.

מטרת שתיל היא להביא לעיצוב תהליכים ומדיניות תוך שילוב וחיזוק של השותפים לחזון השינוי החברתי. לצורך כך, שתיל פועל לבניית יכולת של ארגונים וכוחות, ליצירת רשתות של קהלי יעד שונים, לגיבוש קואליציות ושותפויות ולצירוף שותפים חדשים לדרך.

 

טופז ליזמות וחדשנות חברתית (ע.ר.) נוסדה בשנת 2000 על ידי קבוצת יזמים חברתיים, ופועלת לקידום תרבות היזמות החברתית והיזמות החברתית-עסקית בישראל באמצעות פיתוח והשקעה במודלים חדשניים, ניהול ידע וקידום מחקר בתחום היזמות החברתית. טופז מעמידה לרשות היזמים פלטפורמה ארגונית המאפשרת למיזמים לצמוח ולהתייצב כמיזמים חברתיים איכותיים ברי קיימא. טופז מאמינה כי למיזמים חברתיים תפקיד חשוב ביצירת שינוי חברתי ובעיצוב וקידום פני החברה הישראלית כחברה פלורליסטית ודמוקרטית החותרת למימוש הזכויות החברתיות והאזרחיות של כל תושבי ואזרחי המדינה.

טופז מפעילה שלוש אסטרטגיות:

  1. יזמות וחדשנות במסגרת החממה לפיתוח מיזמים חברתיים ומיזמים חברתיים-עסקיים.
  2. הדרכה ומנטורינג של יזמים במסגרת המרכז להדרכה והנחלת תורת היזמות החברתית.
  3. מחקר ופיתוח של תורת היזמות החברתית והטמעתה באמצעות המרכז האקדמי ליזמות חברתית.

בטופז פותחו במהלך השנים מגוון רחב של מיזמים וארגונים מהחדשניים והיצירתיים ביותר בחברה הישראלית בתחומי החינוך והמנהיגות, ילדים, בני נוער וצעירים, התנדבות, שינוי וצדק חברתי, נשים ואוכלוסיות מודרות, סיוע הומניטארי, טיפול בפליטים ועוד. רבים מיזמי טופז הם אנשי מקצוע מנוסים בעלי רעיונות פורצי דרך ופוטנציאל רב להשפעה חברתית רחבה על העשייה החברתית בישראל.